Målgruppe for intensive læringsforløb


Målgruppen er:

  • Unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller faglige forudsætninger for at kunne starte på ordinær uddannelse.

  • Unge, der er motiveret af at starte på uddannelse, og som ikke har kognitive udfordringer.