Bliv klar til ungdomsuddannelse

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har fået bevilget Satspuljemidler til gennem 4 år at udvikle og tilbyde Intensive Lærings forløb for unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse.

Fra sommeren 2018 og de kommende år, vil det være muligt at tage et 3 ugers intensivt læringsforløb på højskole, med det formål at forberede unge uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Gå til infoside for unge, der overvejer at deltage i et intensivt læringsforløb

Alle skolerne har fokus på dansk og matematik samt særlige højskolefag og højskolesamvær. Der vil på de intensive læringsforløb blive tilbudt minimum 15 timers undervisning i dansk og matematik ugentligt.

På de følgende sider kan du læse mere om:

Hvad er intensive læringsforløb?

Undervisningen

Målgruppe

Kurser i 2019

Skoler, der deltager i projektet

Bliv deltagende højskole i projektet