Højskolernes Ambassadørnetværk

Højskolernes Ambassadørnetværk er et netværk af frivillige tidligere højskoleelever, der gennem aktiviteter og events ønsker at sikre, at højskoleåndens potentialer når hele det danske samfund. I 2019 vil ambassadørnetværket fokusere på mangfoldighed og at bringe 'højskolen' ud til målgrupper, der måske ikke kender til højskolerne i forvejen.

Hvorfor har Højskolerne et ambassadørnetværk?

Målet for Ambassadørnetværket er at få Højskoleånden ud i samfundet med forskellige projekter og aktiviteter. Vi ønsker at arbejde med fortællingen om folkehøjskolerne som en folkelig bevægelse, der er for alle! I 2019 vil netværket fokusere særligt på at nå ud til grupper i samfundet, der ikke kender så meget til højskolerne i forvejen. På den måde kan ambassadørerne bane vejen for flere mangfoldige møder mellem 'højskolen' og resten af samfundet, og i det fællesskab kan vigtige problemstillinger blive sat på dagsordenen. 

For at gøre dette muligt, har vi brug for højskoleambassadører, der som frivillige ildsjæle har lyst til at gøre en særlig indsats for Højskolerne efter deres højskoleophold.