Udsatte unge

Højskolerne har gode erfaringer med unge på kanten af uddannelsessystemet. Læs om de projekter og erfaringer højskolerne har med forberedende forløb for udsatte unge. Hent evalueringer af de enkelte indsatser.

STAR projekt - brobygning for unge uddannelseshjælpsmodtagere

Mentorordning - for unge uden ungdomsuddannelse

Pitstop - pause fra videregående uddannelse

Kombinationsprojektet - samarbejde med UU og erhvervsuddannelser

 

Jakob Hvenegaard

S: Specialkonsulent
O: Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.

undefined