Brenderup Højskole: Integration gennem socialt entreprenørskab og fortælling (Fase 3)

Projektet er en fortsættelse af højskolens hidtidige mangfoldighedsprojekt med unge med flygtningebaggrund som målgruppe. Denne fase af projektet har fokus på entreprenørskab som vej til jobskabelse. Desuden er nye samarbejder, sommercamps og etableringen af et ambassadørkorps del af projektets videreudvikling.

Kontaktperson: Gitte Kathrine Kruse, gitte@brenderuphojskole.dk