Børkop Højskole: Mangfoldige læringsstier, fase 2

Med projektet ønsker højskolen at arbejde videre med både at tiltrække og inkludere elever med dysleksi. Projektets fase to fokuserer særligt på at udvikle mere inkluderende undervisningsformer der er mindre bundet til skrift og har større fokus på bevægelse, samtale etc.

Kontaktperson: Robert Bladt, robert@imb.dk