Vallekilde Højskole - Mangfoldighed på talerstolen - fase 1

Projektet har til formål at styrke stemmer fra unge med minoritetsbaggrund på gymnasierne gennem det allerede etablerede talerprojekt og – festival Røst og på sigt få elever fra denne målgruppe til at melde sig til de lange kurser på de 7 involverede højskoler. Konkret ønsker projektet at tilbyde talerskoleforløb til unge med minoritetsetnisk baggrund. I den indledende fase, fase 0, er samarbejdet mellem de involverede skoler styrket, og to skoler mere er kommet til. l fase 1 udvikles afholdes parallelle forløb på skolerne med henblik på at udvikle talerskoleforløbet. Som grundlag for udviklingen af forløbet ønskes et samarbejde med Ungdomsbureauret, som skal bistå med en fokusgruppeundersøgelse, der skal afdække barrierer for at unge med minoritetsetnisk baggrund vælger et højskoleforløb.

Beviliget beløb: 705.610 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Pia Beltoft på pia@vallekilde.dk