Ungdomshøjskolen ved Ribe - Kvalificeret samarbejde i Rigsfællesskabet

På højskolen ønsker de især at arbejde med inklusionen af elever fra Færøerne og Grønland via vidensindsamling blandt vejledere, forældre og elever. Arbejdet forankres pædagogisk og i rekrutteringen af elever.

Beviliget beløb: 107.604 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Lone Hee lh@uhr.dk