Løgumkloster Højskole - Peer to Peer Fase 2: Lige muligheder

Med projektet vil højskolen arbejde for at flere unge elever med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at komme på højskole. Projektet er fase 2 til et igangværende projekt hvor målgruppen udvides fra at være udsatte unge uden ungdomsuddannelse under 25 år, til også at være ovenstående. Projektet her har fokus på et samarbejde med SUMH hvo skolens didaktik tilpasses og hvor projektet udbredes til andre skoler.

Beviliget beløb: 397.048 kr

Vil du vide mere? Kontakt Ursula Dieterich-Pedersen på ursula@lkhs.dk