Krabbesholm Højskole - Du kan sagtens blive arkitekt, selvom du har afbrudt din ungdomsuddannelse

Projektet har til formål at tilbyde højskoleophold til nedsat pris til unge der har afbrudt en ungdomsuddannelse, for at hjælpe dem tilbage til uddannelse eller finde andre veje. Skolen ønsker at samarbejde med VUC og bl.a. UU-vejledere for at kontakte målgruppen, og at udvikle kommunikationsmateriale.

Beviliget beløb: 26.323 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Charlotte Jensen på cj@krabbesholm.dk