Bornholms Højskole - Ny profil, nye grupper - en mangfoldig folkehøjskole – fase 2

Projektet har til formål at mangfoldiggøre højskolens elevgruppe ved at tiltrække unge med minoritetsetnisk baggrund og unge uden ungdomsuddannelse. I projektets fase 1 er der opstartet samarbejde med Mino og KBH Syd hvor elevbesøg er planlagt. Nyt materiale er under udvikling. Der ønskes at fokusere indsatsen på opsøgende arbejde, støtte under opstart til elever og evaluering.

Beviliget beløb: 150.950 kr.

Vil du vide mere? Kontakt Niels Glahn på ng@bornholmshojskole.dk