Vallekilde Højskole - Mangfoldighed på talerstolen

Projektet har til formål at styrke stemmer fra unge med minoritetsbaggrund gennem det allerede etablerede talerprojekt og – festival Røst og på sigt få elever fra denne målgruppe til at melde sig til de lange kurser på de involverede højskoler: Uldum Højskole, Hadsten Højskole, Grundtvigs Højskole og Egmont Højskole. Konkret ønsker projektet at tilbyde talerskoleforløb til unge med minoritetsetnisk baggrund. I den indledende fase, Fase 0, skal samarbejdet mellem de involverede skoler styrkes med henblik på at udvikle talerskoleforløbet. Som grundlag for udviklingen af forløbet ønskes et samarbejde med Ungdomsbureauret, som skal bistå med en fokusgruppeundersøgelse, der skal afdække barrierer for at unge med minoritetsetnisk baggrund vælger et højskoleforløb. 

Kontakt: Pia Beltoft, pia@vallekilde.dk