Kalø Højskole - Veteraner på Kalø Højskole

Projektet har til formål at klæde krigsveteraner på til at kunne vende tilbage til en hverdagslig tilværelse med arbejde, familie og civilsamfund. Kalø Højskole vil tilbyde veteranerne en plads på skolens Outdoor Ranger linje – her vil veteranerne indgå på lige fod med de andre elever. Højskolen formoder, at veteranerne vil finde Outdoor Ranger-linjen interessant, fordi de via deres militære baggrund har særlige forudsætninger for at kunne deltage og bidrage til udvikling af faget. Skolen ønsker at samarbejde med en række organisationer, der beskæftiger sig med veteraner, natur og idræt, bl.a. Danmarks Jægerforbund og Karpenhøj Naturcenter. Derudover vil skolen knytte en psykiater og en præst til projektet, som skal tilbyde veteranerne samtaler af psykologisk og eksistentiel karakter.

Kontakt: Søren Iversen, mail@kalohojskole.dk