Højskolen Snoghøj - Sårbare unge på Højskole

Skolens projekt har fokus på, hvordan en kunstnerisk skabende undervisning kan have gavn for sårbare unge. Konkret vil skolen tiltrække elever fra denne målgruppe gennem udarbejdelse og kommunikation af infomateriale om projektet til f.eks. kommuner. De sårbare unge får tilknyttet en fast lærer gennem hele deres ophold, som skal støtte og guide, men derudover skal de unge indgå i undervisningen på lige fod med de andre elever. Skolen ønsker at starte et samarbejde med en forsker fra Center for Ungdomsforskning på Ålborg Universitet, som skal følge projektet med henblik på praksisforskning i kunst og sårbarhed. Forskningen skal både styrke Snoghøjs egen praksis, men også videreformidles til andre højskoler.

Kontakt: Casper Hennie, Casper@snoghoj.dk