Højskolen Mors - Øget mangfoldighed via samarbejde med kommuner

Projektet er et udviklingsprojekt som i høj grad skal samle viden og forankre denne på skolen, men henblik på, at højskolen kan tiltrække flere unge med erhvervsfaglig baggrund, bl.a. SOSU-elever. De vil søge viden om målgruppen ved at samle et sparringsudvalg og indgå samarbejder med bl.a. SOSU-skolen og UU-vejledere, for at udvikle en ny fag-linje og rekruttere elever til denne.

 

Kontakt: Mette Damiri, mette@hojskolenmors.dk