Brandbjerg Højskole - Mangfoldighedssamarbejde mellem Brandbjerg Højskole og KBH Syd

Projektet ønsker at sætte fokus på især unge fra uddannelsesfremmede hjem og unge med minoritetsetnisk baggrund. Konkret vil skolen tilbyde en ”højskolesmagsprøve” til to HF-klasser fra KBH Syd i løbet af efteråret. Efterfølgende vil skolen i samarbejde med en ekstern konsulent evaluerer på forløbene, hvor både elever og lærere fra højskolen og KBH Syd interviewes. Evalueringen skal afdække, hvordan højskolen kan blive mere tilgængelig for nye målgrupper og hvilke barrierer, der kan være for at målgrupperne starter. Tredje skridt i forløbet skal være et seminar, hvor erfaringerne fra evalueringen deles med interesserede højskoler.

 

Kontakt: Karim Pedersen, kp@brandbjerg.dk