Bornholms Højskole - Ny profil, nye grupper - en mangfoldig folkehøjskole

Projektet har til formål at mangfoldiggøre højskolens elevgruppe ved at tiltrække unge med minoritetsetnisk baggrund og unge uden ungdomsuddannelse. I projektets fase 1 fokuseres der især på at rekruttere elever fra målgruppen. Dette ønskes især gjort gennem samarbejder med kommuner og relevante foreninger, ved at udvikle infomateriale om højskolen på andre sprog end dansk og ved at ændre højskolens fagudbud væk fra et mere snævert kreativt fokus. Derudover har skolen allerede etableret et samarbejde med KBH Syd om at afholde et særligt forløb for en HF-klasse. I forlængelse heraf ønsker skolen at tilbyde introforløb for unge fra målgrupperne for at give dem en smagsprøve på højskolelivet.

Kontakt: Niels Glahn, ng@bornholmshojskole.dk