Askov Højskole - Elever med anden etnisk baggrund på Askov Højskole

Projektet har til formål at tiltrække flere unge med minoritetsetnisk baggrund til skolen. Skolen har allerede etableret et samarbejde med KBH Syd og Frederiksberg Gymnasium – i løbet af efteråret skal 1.g og 1.HF-klasser på en højskoleuge på skolen for at opleve, hvad højskole er – med forhåbning om, at nogle vil få lyst til at starte på en langt kursus.
Kontakt: Rikke Holm, rh@askov-hojskole.dk