Vrå Højskole: Højskole for +30

På Vrå Højskole ligger den gennemsnitlige alder på ”lange elever” på 21 år. Projektet vil højne aldersgennemsnittet væsentligt, og i en tid med små ungdomsårgange vil det styrke højskolerne generelt, hvis flere +30 valgte lange højskoleophold.

  • Projektbeskrivelse: Med projektet vil højskolen tiltrække minimum 10 +30-ere til næste semester. Dels for at gøre vores elevsammensætning bredere – men også for at +30-erne kan finde ”jævnaldrende” og ligesindede på højskole. Aktiviteterne rummer bl.a. 3 weekend-workshops sammen med relevante foreninger fra oktober 2019- maj 2020. Workshopsene kan eksempelvis være i keramik(sammen med pottemagerforeningen), foto(sammen med lokale og regionale fotoklubber), kunst i samarbejde med blandt andet Kunstbygningen , tekstilværkstedet sammen med håndarbejdslærere fra folkeskolerne, håndarbejdets fremme og hus
    flidsforeninger.
  • Målgruppe: Den primære målgruppe er + 30 elever, der har lyst til at komme på højskole, men som dels har været i tvivl om ”højskole var for dem” – og som har haft svært ved økonomisk at finansiere et højskoleophold. Sekundært vil vores workshops også tiltrække deltagere, som ikke nødvendigvis er i målgruppen, men som alligevel får kendskab til højskolen.
  • Bevilliget beløb: 70.220 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Pia Schnoor på Pia Schnoor