Ubberup Højskole: Frafald - Vejen til en bedre start – Fase 2

På Ubberup Højskole vil de arbejde for, at flere unge, som er frafaldet erhvervsuddannelse, kommer tilbage i uddannelse hurtigere.

  • Projektbeskrivelse: Ubberup Højskole finder sig særligt kvalificeret til at tage sig af de elever i frafaldsgruppen fra erhvervsskolerne, der som led i deres frafald også har problemer med mental sundhed og overvægt. Der er nominelt flest unge mænd, som falder fra uddannelserne. Mere end 90 % af eleverne, der har været på Ubberup, føler sig bedre i stand til at tage beslutninger om eget liv. Derfor vil højskolen fremme dialogen med regionens, og dermed skolerne/kommunernes, uddannelses- og studievejledere om uddannelse, erhvervsskoler, frafald og højskolernes frafalds-recovery-rate. Højskolen har været i gang med dette projekt siden foråret 2019, med økonomisk hjælp fra mangfoldighedspuljen (Frafald – Vejen til en bedre fremtid – Face 1) og har opnået en god dialog med UU-vejledere, studievejledere mv, men har erfaret, at det er en del mere ressourcekrævende end forventet at opnå et samarbejde med disse, hvorfor der med denne del af projektet er større fokus på kommunikation
  • Målgruppe: Unge frafaldne mænd fra ikke uddannelsesvante hjem.
  • Bevilliget beløb: 129.160 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Lone Sloth Møller lone@ubberup.dk