Roskilde Festival Højskole: Gør noget andet - Øget mangfoldighed

Formålet med projektet er overordnet at øge mangfoldigheden blandt eleverne på Roskilde Festival Højskole. Projektet tænkes som et flerårigt arbejde i flere faser, der har til hensigt både at udvikle skolen, skabe gode samarbejdsrelationer og sidst men ikke mindst tiltrække elever, der bidrager til mangfoldigheden. Projektets første fase, som der søges til her, handler primært om at afsøge mulighederne at skabe samarbejdspartnere med henblik på at tiltrække utraditionelle højskoleelever som frafaldselever fra FGU, elever fra skoleforløb på EGU, elever med politiske, sociale eller økonomiske udfordringer og elever som måske er i tvivl om de skal starte på en erhvervsuddannelse.

  • Projektbeskrivelse:  Højskolen ønsker at afsøge mulighederne for at udvikle et samarbejde med sjællandske EGU’er om at sende EGU-elever på højskole i deres skoleforløb, og  håber at opnå aftale om, at de første EGU-elever kommer i skoleforløb på RoFH i efteråret 2020 eller hvis det ikke er muligt så senere. Derudover vil højskolen udvikle et samarbejde med Turning Tables, som er en lille NGO, der arbejder for at styrke unges livssituation i Danmark. Med film, foto og musik som kreative værktøjer, skaber NGO’en frirum, hvor unge lærer nye færdigheder, deler oplevelser og sætter ord og billeder på deres frustrationer, drømme og håb. Endeligt ønsker højskolen at udvikle samarbejde med Roskilde Kommune og tilstødende områder om at introducere atypiske højskoleelever som f.eks. teknisk skoleelever for højskole gennem gældende ekskursionsregler og små brobygnings-/praktikforløb på RoFH.
  • Målgruppe: Elever, som ikke traditionelt kender til eller får glæde af højskolen, fordi de går på tekniske skoler, hvor skole får meget få elever fra og elever som af sociale, økonomiske eller politiske årsager er marginaliserede unge, der ikke selv har mulighed for at få råd til et højskoleophold.
  • Bevilliget beløb: 99400 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Kirsten Ida Enemark på kirsten.enemark@rofh.dk