Odder Højskole: OH Tech! Linjefag for teknikinteresserede

Odder Højskole har en ambition om, at være en højskole, hvor diversiteten er i højsædet. Derfor vil de gerne ændre på, at andelen af drenge på højskolen er faldende. Samtidig ønsker de at sætte teknologi og naturvidenskab på skemaet. Derfor opretter de, med projektet her, en ny skoleretning, der kan øge andelen teknologiinteresserede på Odder Højskole.

  • Projektbeskrivelse: Højskolen har som mål, at implementere OH!Tech som en ny skoleretning på Odder Højskole. En teknologiskole, som vil kunne bidrage til en mere mangfoldig elevgruppe (specielt hvad angår andelen af drenge og elever med interesse for teknologi) samt bidrage til en større digital dannelse på hele højskolen. I den første periode for OH!Tech vil skolen have 5-8 elever og i den anden periode 8-12 elever.
  • Målgruppe: Projektet har to primære målgrupper. Den ene målgruppe kan beskrives som ”den ensomme nørd”. Drengen (eller pigen) uden ungdomsuddannelse, som sidder hjemme på værelset og spiller computer til forældrenes store frustration. Dem vil vi med projektet – bl.a. gennem UU-centrene – række hånden ud til og give en mulighed for at dyrke deres interesse i en ny, social kontekst (højskolen). Den anden primære målgruppe er den m/k der overvejer at starte på videregående tekniske uddannelser inden for IT, hvad enten der her er tale om ingeniøruddannelser eller akademiske uddannelser. Det er en gruppe, vi kun i meget begrænset omfang formår at tiltrække til højskolen i dag, og det er derfor vigtigt, at der indgås samarbejdsaftaler med de videregående uddannelser, der tiltrækker dette segment.
  • Bevilliget beløb: 262.869
  • Vil du vide mere? Kontakt Odder Højskole på mail@odderhojskole.dk