Nørgaards Højskole: Nørgaards Højskole som case – Fase 2

Formålet med projektet er at videreføre projektet ”Nørgaards Højskole som case”, som tidligere har fået midler fra Mangfoldighedspuljen, og som gennemføres i efteråret 2020.
Dermed er det overordnede formål det samme som sidst men også i højere grad at skabe opmærksomhed omkring Højskolerne generelt blandt HHX-elever i hele Danmark.

  • Projektbeskrivelse:  I projektet Nørgaards Højskole som Case, arbejder 48 elever fra HHX i Silkeborg med Nørgaards Højskole som case i deres fag ”Afsætning”. Her skal eleverne finde nye måder at brande Nørgaards Højskole over for andre HHX-elever over resten af landet. Deres resultater præsenteres sidst på året i 2019 for repræsentanter fra Nørgaards Højskole, og der udpeges en første-, anden-, og tredjeplads. Det bliver efterfølgende muligt for de deltagende elever at ansøge om en plads på Nørgaards Højskoles efterårshold i 2020 til nedsat pris. Under opholdet vil de deltage i særligt tilrettelagte fokusgruppeundersøgelser med det formål at kortlægge, hvordan de oplever højskolelivet undervejs. På den måde genereres brugbar viden til fremtidig kommunikation med kommende elever med HHX-baggrund, ligesom det giver os et godt redskab i forhold til den fremtidige tilrettelæggelse af undervisningen.  Projektmålet for ”Nørgaards Højskole som case del 2” er således at realisere vindergruppens bud i virkeligheden, dvs. gennemføre de markedsføringstiltag, som gruppen er nået frem til, vil være den bedste måde at gøre HHX-elever interesserede i højskolelivet på. I forbindelse tilbydes 5 pladser til nedsat pris til særligt interesserede HHX-elever, som har lyst til at deltage på efterårsholdet i 2020.
  • Målgruppe: Målgruppen er elever, som går på sidste år på HHX over hele landet
  • Bevilliget beløb: 100.000 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Karen Friis på karen@nrgaard.dk