Mariager Højskole: Større mangfoldighed, flere familier – Fase 2

På Mariager Højskole ønsker de at gøre elevsammensætningen mere mangfoldig ved at gøre det muligt for familier med børn, herunder enlige med børn, at komme på højskole.

  • Projektbeskrivelse: Med Fase 1 i projektet lykkedes det at få 1 familie med 2 børn, og 1 enlig mor med 1 barn som elever på skolen. Højskolen vil gerne se endnu flere familier med børn, dai oplever det beriger de unge elever, at interagere med nogen som har lidt mere livserfaring, men også at blive en "storesøster" eller "storebror" for familiernes børn. Højskolen vil nu satse på at lave PR målrettet familier med børn og gøre opmærksom på at Mariager Højskole og samtidigt sikre at skolens rammer, praktiske foranstaltninger, såvel som skema kan tilpasses et familieliv, hvor nogle børn måske går i folkeskole eller børnehave, mens forældrene er højskoleelever. Dette skal beskrives nærmere, så at en potentiel familie, ved hvad det vil sige at være familie på højskole, men også så højskolens lærere kan tilgodese de særlige rammer en familie kan have brug for. Herunder vil vi også forbedre 3 lejligheder, så de er up-to-date, og kan rumme en lille familie. Endeligt vil skolen

    give månedlig coaching til forældrene, hver for sig, men også samle familierne og give dem mulighed for at sparre med hinanden. Med det indeværende års erfaringer vil de skabe undervisningsforløb og vejledning, som hjælper familier med børn i de almindelige dagligdagsudfordringer der er.
  • Målgruppe: Målgruppen er par med børn og enlige forsørgere med børn.
  • Bevilliget beløb: 100.000 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Leif Petterson   lpe@mariagerskolerne.dk