Kunsthøjskolen på Ærø: Et mere nuanceret billede – gennem bl.a. samarbejde med UU-vejledere

Kunsthøjskolen på Ærø ønsker fremadrettet at kunne sammensætte en kursist-gruppe, der stritter lidt mere end det er tilfældet i dag. Formålet er todelt og sigter dels mod inddragelse af flere kursister, der ikke naturligt søger højskolen, samt dernæst at ruste enhver der deltager på et årskursus til at møde verden efter endt højskoleophold, med et mere nuanceret blik for ”dem der ikke ligner mig selv”.

  • Projektbeskrivelse:  Fokus for projektet er opsøgende arbejde for fremtidigt samarbejde med UU-vejledere – primært i nærområdet Fyn og Sønderjylland. Derudover vi skolen have månedlige møder med den samlede medarbejdergruppe og engagere en støttelærer for at kunne arbejde med forventninger og udfordringer ved udvidelse af typisk kursistgrundlag med 1-2 kursister med særlige behov.
  • Målgruppe: De der naturligt vil nyde godt at projektets resultater er det samlede hold af kursister fra involverede årskursus. Dernæst vil den samlede medarbejderstab nyde godt af projektet. Endelig kan ordningen betyde en verden til forskel for 1-2 unge der i 2020 vil få mulighed for deltagelse på et årshold på højskolen.
  • Bevilliget beløb: 98484 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Susan Hinnum på Info@kunstaeroe.dk