Jyderup Højskole: Mangfoldighed i samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Med projektet ønsker Jyderup Højskole at fortsætte indsatsen for at skabe et mere mangfoldigt elevhold og skabe forbindelser bredt til nye målgrupper, der kunne have lyst til og gavn af et højskoleophold. De ønsker særligt at øge andelen af elever med en anden etnisk baggrund end dansk, unge fra uddannelsesfremmede hjem (både dansk og anden etnisk baggrund), og opnå en aldersmæssig spredning.

  • Projektbeskrivelse: Højskolen ønsker at øge kendskabet til højskolen for grupper i det danske samfund, der ikke kender til højskolen som mulighed. Med tiltagene i ansøgningen vil skolen øge kendskabet til højskolen, både ved at se på egen kommunikation og ved at skabe ambassadører, der kan fortælle om deres oplevelser, og give et lille kig ind i højskoleverdenen igennem kortere ophold.  Derudover er et fokusområde at styrke egne kompetencer til at facilitere et mangfoldigt fællesskab ved, som arbejdsplads, at blive mere bevidste om at skabe gode og inkluderende rammer for både elever og ansatte. Fokus for denne ansøgning er, at styrke relationen til flere nye samarbejdspartnere og i højere grad styrke lærernes kompetencer.
  • Målgrupper: Unge med anden etnisk baggrund end dansk og generelt unge fra uddannelsesfremmede hjem.
  • Bevilliget beløb: 297.500kr
  • Vil du vide mere? Kontakt Nana Alsted på  nana@jyderuphojkskole.dk