FFD: Undersøgelse af mangfoldighedspuljen, kortlægning og casestudie

Formålet er, at indsamle og formidle systematisk og generaliserbar viden om mangfoldighedspuljens effekter. Dette vil bidrage til, at kvalificere højskolernes arbejde for at tiltrække en mere mangfoldig elevgruppe.

  • Projektbeskrivelse: Mangfoldighedspuljen formål er at understøtte aktiviteter der medvirker til, at ”elevprofilen på den enkelte skoles lange kurser får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter” Ved at undersøge de tidligere erfaringer med projekter støttet af mangfoldighedspuljen vil projektet her give højskolerne et vidensgrundlag til at arbejde for, at den enkelte skole kan udvikle projekter der fremmer dennes mangfoldighed. Højskolernes indsatser på området, både enkeltvis og som bevægelse, søges dokumenteret, analyseret og formidles for bedre at kunne vejlede højskolernes fremtidige indsatser på området
  • Målgrupper: Projektets direkte målgruppe er højskolernes ansatte og tilknyttede generel og især de deltagende skoler. Skoleformen vil i bred forstand nyde godt af projektets resultater, både nu og i de kommende år.
    Indirekte er projektets målgruppe højskolernes kommende elevgrupper.
  • Bevilliget beløb: 445875 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt FFD på kontor@ffd.dk