Den Rytmiske Højskole: Nydanskere på højskole

Højskolen ønsker at arbejde med at fjerne de barrierer som betyder, at meget få nydanskere tager på højskole, her specifikt Den Rytmiske Højskole. En mere mangfoldig elevsammensætning vil give en berigelse af den enkelte elevs højskoleophold, og forhåbentlig derigennem et aftryk til hele samfundet.
I dette projekt vælger de primært at arbejde med mangfoldighed i forhold til nydanskere, men det er også nærliggende i denne sammenhæng at have et fokus på køn. Den Rytmiske Højskole har 70-75% mandlige elever, så projektet må meget gerne bidrage til en mere ligelig kønsfordeling.

  • Projektbeskrivelse: Den Rytmiske Højskole oplever at der er et ringe kendskab til højskolerne i de nydanske miljøer. Dette vil de ændre gennem et netværk af tidligere højskoleelever som målgruppen kan identificere sig med, som skal fungere som ambassadører/rollemodeller og besøge uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber og musikmiljøer. Heri medtænkes information til forældrene, som også er en vigtig påvirkningsfaktor. Succeskriteriet bliver at få oprettet det netværk som skal besøge målgrupperne, og få praktisk erfaring fra konkrete besøg. Der skal udarbejdes nyt informationsmateriale som både får forklaret højskoleidéen, men også lægger vægt på det faglige udbyttet, specielt i forhold til videre studier. Hertil skal højskolens fagudbud udvides, så de musikalske fag favner bredere end de klassiske musikskolefag. Derfor vil vi udvikle et nyt linjefag, Urban, som kan tiltrække musikalske elever fra nye miljøer, både nydanske og danske. Det er vigtigt at linjen i sig selv får en mangfoldig elevgruppe. Projektet udspringer af en undersøgelse foretaget med støtte fra mangfoldighedspuljens første runde.
  • Målgruppe: Den primære målgruppe er nydanskere med interesse for musik. Sekundært vil det øgede kendskab til højskoleformen også skabe interesse for andre fagområder.
  • Bevilliget beløb: 99.900kr
  • Vil du vide mere? Kontakt Lars Gjerlufsen på lg@drh.dk