Brenderup Højskole: Skaberiet, integration gennem socialt entreprenørskab og fortælling - Fase 2

Projektet har sit udspring i et stærkt samarbejde mellem Brenderup Højskole og DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for en mangfoldig højskole. Disse rammer skal skabe mulighed for at unge med flygtningebaggrund og de øvrige højskoleelever naturligt interagerer med hinanden i og uden for undervisningen.

  • Projektbeskrivelse: Formålet med at videreføre projektet er dels at styrke Skaberiet som fag på højskolen, give flere unge flygtninge mulighed for at deltage, samt generere den viden projektet skaber videre til hele skoleformen. Sidstnævnte har vi erfaret kræver flere lærertimer til den del af projektet, der består af dokumentation, formidling og vidensdeling. Det ønskes at der skal produceres videomateriale og lignende med eleverne, således at materialet kan bruges og deles med interesserede, både i kommunerne, blandt andre højskoler, samt via sociale medier for at tiltrække potentielle nye elever. Projektets formål er at tilbyde 8 nye elever med flygtningebaggrund, som ikke kan få støtte til opholdet af deres kommune nedsat egenbetaling, så de har mulighed for at deltage på forløbet ’Skaberiets’
  • Målgruppe: Den primære målgruppe er elevgruppen, som skal deltage i undervisningsforløbet ´Skaberiet`. Ideelt set består denne gruppe af: 1) Højskolesøgende unge – imellem ungdomsuddannelse og videregående – eller pitstop’ere, der er længere i deres uddannelsesforløb. 2) Unge flygtninge med opholdstilladelse, der visiteres af kommunerne til højskoleophold, som led i deres integrationsprogram. 3) Unge med flygtningebaggrund, som er på integrationsydelse, men ude af integrationsprogrammet hos kommunen, og derfor ikke har økonomi til selv at finansiere et højskoleophold eller kan få det bevilget af kommunen. 4) Målet er at samle en gruppe på omkring 16 elever i alt.
  • Sekundær målgruppe: Deltagere i projekter og events afholdt af eleverne på Skaberiet (de øvrige højskoleelever, borgere fra lokalområdet og andre unge med og uden flygtningebaggrund i Danmark). Undervisningen sigter mod, at eleverne skal udvikle større og mindre projekter, dels internt på højskolen for de øvrige elever, og dels med deltagere fra lokalområdet i Brenderup og på Fyn, samt i samspil med DFUNKs lokale frivillige i, hvor de skal lave kampagne-arbejde og afvikle events op til folketingsvalget. Her skal de bl.a. arbejde med at give unge flygtninge en stemme i debatten.
  • Bevilliget beløb: 250.480 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Brenderup Højskole på kontor@brenderuphojskole.dk