Brandbjerg Højskole: Mangfoldigheds-ambassadørerne – Fase 2

Brandbjerg Højskole har en bred vifte af baggrunde i elevflokken, men der er stadig grupper, der sjældent ses repræsenteret. Projektet fokuserer, også med fase 2 i projektet, på at rekruttere fra 3 grupper; Praktisk orienterede unge, indvandrere og efterkommere, og ensomme unge.

  • Projektbeskrivelse: Brandbjerg Højskole ønsker at forsætte og styrke de allerede etablerede samarbejde med Ventilen og Game, udforske muligheden for andre samarbejdspartnere indenfor miljøet ’danskere med anden etnisk baggrund’ samt udforske mulighederne for at opstarte et samarbejde med ambassadører fra miljøet ”praktisk orienterede” (fx FGU’erne).Derudover er der fokus på identifikation af ambassadører i de respektive samarbejdsorganisationer. Ambassadørerne skal klædes på, så de ved hvad højskole er og kender de gavnlige effekter af et langt ophold på Brandbjerg Højskole, og ved hvordan de bedst navigerer som brobyggere til højskolen. Endeligt vil skolen rekruttere elever ved en markedsføringskampagner på SOME, igennem netværk, samarbejdsorganisationer og ambassadører, med materiale, som er tilpasset miljøet.
  • Målgrupper: Projektets primære målgrupper er unge i de tre miljøer, som er beskrevet under det overordnede formål. For at nå denne målgruppe arbejdes der strategisk med at udklække er ambassadører i en række organisationer, der har stor berøringsflade med og legitimitet i miljøerne. Ambassadørerne er den sekundære målgruppe, da de vil være bindeleddet og åbningen ind til vores primære målgrupper. Ambassadørerne rekrutteres fra samarbejdsorganisationer gennem samarbejdsaftaler, hvorfor NGO’er i de respektive miljøer er tertiær målgruppe – men den primære indgangsvinkel til miljøerne.
  • Bevilliget beløb: 134690 kr.
  • Vil du vide mere? Kontakt Rane Baadsgaard Lange på rbl@brandbjerg.dk