Suhrs Højskole: Tiltrækning af nye målgrupper

Suhrs Højskole vil undersøge muligheden for at tiltrække elevgrupper, som ikke eller i mindre grad tager et højskolekursus. Det er dels unge, som ikke kender højskole i særlig høj grad, dels unge som helt er frafaldet uddannelse eller tager pause i uddannelse.

Projektbeskrivelse: Gennem en fokusgruppeanalyse, en frafaldsanalyse og en række elevportrætter vil Suhrs Højskole strømline kommunikationen af linieprofilerne, formålet og udbyttet af et højskoleophold. Indsigterne fra disse projektmål vil bidrage til den fortsatte udvikling af indhold og kommunikation om højskolen. Derudover vil det give indsigt i, hvordan højskolen henvender og indddrager den nye målgruppe med mindre kendskab til højskolebevægelsen og anskueligegøre relevansen af et højskoleophold for denne målgruppe. I samarbejde med Hotel og Restaurantskolen og en øget  gymnasieindsats vil de kunne vise og inddrage nye potentielle elever i, hvad et ophold kan indeholde, og ikke mindst hvad udbyttet er for den enkelte såvel fagligt som personligt.

Målgruppe: Målgrupperne for projektet er unge som er frafaldstruede og uden ungdomsuddannelse samt pitstoppere. 

Beviliget beløb: 100.000 kr

Vil du vide mere? Kontakt Laura Troi på  kontakt@suhrs.dk