Regional og social diversitet på Grundtvigs Højskole

Grundtvigs Højskole ønsker med projektet at arbejde med tre problematikker: 1) en stigende tendens til ensartethed i elevgruppen, 2) et generelt samfundsproblem med unge uden ungdomsuddannelse og job, 3) selvforstærkende regionale forskelle, der kan aflæses af antallet af unge uden ungdomsuddannelse.

Projektbeskrivelse: Højskolen ønsker at udbrede kendskabet til højskolerne i en målgruppe, der ikke er en fast del af højskolernes typiske elevgruppe, samt samarbejde med UU-vejledere om at løfte det store og vigtige arbejde med at få unge uden ungdomsuddannelse på rette vej. Konkret arbejdes der på at få 5-10 elever uden ungdomsuddannelse på højskole allerede i efteråret 2019 og fremadrettet vil det blive et mål at tiltrække flere elever fra denne målgruppe. 

Målgruppe: Målgruppen er unge under 25år uden ungdomsuddannelse og job, samt frafaldstruede unge, som vejledere vurderer ville have gavn af et højskoleophold. Indsatsen forsøges målrettet mod unge på Lolland, Falster og Odsherred, fordi disse kommuner har ekstra store udfordringer med at fastholde de unge i uddannelse.

Beviliget beløb: 99.400,00kr

Vil du vide mere? Kontakt Ditte Thomassen på  dittethomassen@grundtvigs.dk