Ollerup Gymnastikhøjskole: Diversitet fordrer demokrati - demokrati fordrer diversitet

Ollerup Gymnastikhøjskole ønsker, at elevholdene afspejler den aktuelle tidsånd med den diversitet og mangfoldighed, der bedst udvikler interkulturelle kompetencer og forståelse. Det giver bedre muligheder for at undervisningen af bred almen karakter, vil få mere dybde, mere modspil og flere nuancer, som vil bidrage positivt til dannelsen af den generelle elevprofil.

Projektbeskrivelse: Målsætningen er, at mindst 5 elever i målgruppen nye danskere er indmeldt til efterårssemestret 2019. Det forventes at nå målsætningen gennem aktivering af et stort netværk af ressourcepersoner med erfaringer fra mødet mellem højskolerne og nydanske unge, fx. UU-vejledere, asylskoleansatte, tidligere elever etc. Bl.a. afholdes en UU-vejleder- og socialrådgiverdag med fokus på højskolernes potentiale i at arbejde med forudsætninger for integration og mulighed for bedre integration.

Målgruppe: Unge 18-25 år, med mellemøstlig, arabisk eller muslimsk baggrund. Primær målgruppe: De (nye) elever og de aktuelle skandinaviske elever. Sekundær målgruppe: Socialrådgivere, UU-vejledere, erhvervsfolk i integrationsnetværk, alle undervisere tilknyttet Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Beviliget beløb: 83.000,00 kr

Vil du vide mere? Kontakt Gymnastikhøjskolen i Ollerup på  ma@ollerup.dk