Mangfoldighed på Vejle Idrætshøjskole

Ved at arbejde med læreres og elevers forståelse af mangfoldighed vil skolen igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på en mangfoldiggørelse af elevsammensætningen.

Projektbeskrivelse: Højskolelærer, Mette Holst Nymand, har i forbindelse med sin afsluttende opgave på Højskole Pædagogsik Uddannelse arbejdet med mangfoldighed på Vejle Idrætshøjskole.

Projektets formål er: 1) at få prioriteret og fast implementeret de væsentligste punkter fra HPU-opgaven i dagligdagen på højskolen, så eleverne bliver endnu mere opmærksom på, hvordan man agerer i mangfoldigheden og bryder skel ned mellem grupper. 2) at forsøge at skabe endnu større mangfoldighed i elevsammensætningen ved opsøgende arbejde - særligt inden for etniske grupper i Danmark og flygtninge.

Målgruppe: Nuværende elever (heriblandt udsatte og sårbare elever), lærere på højskolen og potentielle elever med flygtningebaggrund

Beviliget beløb: 100.000 kr

Vil du vide mere? Kontakt Lars Olesen på lars@vih.dk