Livsstilshøjskolen Gudum: Mangfoldighed med tilknytning til arbejdsmarkedet

En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at afstanden mellem det dårlige liv og det gode liv vokser. Den sunde livsstil vinder frem i alle befolkningsgrupper, men det sker i et lavere tempo blandt de kort uddannede end blandt de højtuddannede. Derfor vil højskolen gerne udvide målgruppen af kursister på højskolen til at inkludere elever med kortere uddannelser.

Projektbeskrivelse: I samarbejde med 3F analyseres behovet for et ophold og interesse herfor blandt medlemmer af 3F. En arbejdsgruppe nedsættes, og informationsmateriale udvikles på baggrund af dennes opdagelser. Herfra tilbydes 5 kursister nedsat egenbetaling som led i pilotprojektet.

Målgruppe: Projektet retter sig mod medlemmer af 3F, som kan profitere af et ophold på Livsstilshøjskolen, samt mod gruppen af højskoler, som arbejder med sund livsstil, og som påtænker at indgå samarbejde med faglige organisationer i forhold til kurser med medlemmer af faglige organisationer som målgruppe.

Beviliget beløb: 89.000,00 kr

Vil du vide mere? Kontakt Bjarne Laugesen på bsl@lshg.dk