Filmhøjskolen Møn: Ung, Mentor, Søster, Bror

Filmhøjskolen Møn arbejder for mangfoldighed og almen dannelse i en faglig/social folkehøjskoleramme, og har igennem det seneste år haft elever fra hhv. Bispehaven og Mjølnerparken på nedsat betaling. De har på forsøgsbasis lavet en "storebror ordning", hvor en elev, der har valgt at fortsætte endnu et semester fungerer som ’en art’ storebror for en ny elev fra fx. Mjølnerparken.

Projektbeskrivelse: Med projektet her vil Filmhøjskolen Møn tilknytte 4 elever fra udsatte boligområder pr. semester, bl.a. ved at bygge bro til organisationer, der arbejder med disse unge, sådan at højskoleopholdet ikke er en isoleret oplevelse, men en del af et forløb. Derudover vil de udvide mentorfunktionen særligt i relation til de 4 deltagere med sociala udfordringer. Endeligt vil de tilknytte tidligere elever med anden etnisk oprindelse i lønnet storebror-/søsterfunktion, og give dem specialdesignet kursustilbud indenfor mentor/mentee-området, samt lokalt deltidsarbejde og bolig.

Målgruppe: Unge i udsatte boligområder, der er på regeringens Ghettoliste – i første fase Mjølnerparken og Bispehaven. Sekundært organisationer der arbejder med ovennævnte unge – primær de boligsociale indsatser og projekter der fokuserer på filmproduktion som værktøj til integration.

Beviliget beløb: 100.000 kr

Vil du vide mere? Kontakt Emil Holtemann på  emil@filmhojskolen.dk