Elever med anden etnisk baggrund på Askov Højskole

Formålet med projektet er at udvikle et tilbud for elever med anden etnisk baggrund, der ikke endnu har opdaget muligheden for at gå på højskole.

Projektbeskrivelse: 
Askov Højskole ønsker, at flere elever med anden etnisk baggrund kan få glæde af et højskoleophold. Dette er en ny målgruppe, som højskolen hidtil ikke har arbejdet med. Eleverne vil få tilbud om at følge et af de linjefag vi tilbyder f.eks. robotteknologi, gamedesign eller film. Det vil gavne mangfoldigheden og fællesskabet på skolen, at der opstår kulturmøder på tværs. Gennem nye samarbejder med kommuner, erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelser og relevante organisationer, vil højskolen udvikle det opsøgende arbejde og udarbejde præsentationsmateriale, såsom brochurer, hjemmeside tekst mv. Potentielle elever tilbydes nedsættelse af egenbetalingen.

Målgruppe: Danske elever med anden etnisk baggrund end dansk, herunder kan flygtninge være inkluderet. De vil særligt opsøge unge med interesse for teknologi eller film, da denne gruppe kan få stor fordel af vores faglige tilbud.

Beviliget beløb: 25.000,00 kr

Vil du vide mere? Kontakt Rikke Holm på  rh@askov-hojskole.dk