Brenderup Højskole: Linjefag Skaberiet – integration gennem socialt entreprenørskab

Projektet har sit udspring i et stærkt samarbejde mellem Brenderup Højskole og DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for en mangfoldig højskole. Disse rammer skal skabe mulighed for at unge med flygtningebaggrund og de øvrige højskoleelever naturligt interagerer med hinanden i og uden for undervisningen.

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at tilbyde 8 nye elever med flygtningebaggrund, som ikke kan få støtte til opholdet af deres kommune nedsat egenbataling, så de har muligehd for at deltage på forløbet ’Skaberiets’ efterårselevhold 2019. Eleverne kontaktes bl.a. gennem DFUNKs netværk. Derudover afholdes et større seminar om ’Flygtninge på højskole’, hvor bl.a. kommuner/jobcentre inviteres, samt andre højskoler, som også arbejder med flygtninge på højskole.

Målgruppe: Den primære målgruppe er elevgruppen, som skal deltage i undervisningsforløbet ´Skaberiet`. Ideelt set består denne gruppe af: 1) Højskolesøgende unge – imellem ungdomsuddannelse og videregående – eller pitstop’ere, der er længere i deres uddannelsesforløb. 2) Unge flygtninge med opholdstilladelse, der visiteres af kommunerne til højskoleophold, som led i deres integrationsprogram. 3) Unge med flygtningebaggrund, som er på integrationsydelse, men ude af integrationsprogrammet hos kommunen, og derfor ikke har økonomi til selv at finansiere et højskoleophold eller kan få det bevilget af kommunen. 4) Målet er at samle en gruppe på omkring 16 elever i alt.

Sekundær målgruppe: Deltagere i projekter og events afholdt af eleverne på Skaberiet (de øvrige højskoleelever, borgere fra lokalområdet og andre unge med og uden flygtningebaggrund i Danmark). Undervisningen sigter mod, at eleverne skal udvikle større og mindre projekter, dels internt på højskolen for de øvrige elever, og dels med deltagere fra lokalområdet i Brenderup og på Fyn, samt i samspil med DFUNKs lokale frivillige i, hvor de skal lave kampagne-arbejde og afvikle events op til folketingsvalget. Her skal de bl.a. arbejde med at give unge flygtninge en stemme i debatten. 

Beviliget beløb: 180.880 kr

Vil du vide mere? Kontakt Brenderup Højskole på  kontor@brenderuphojskole.dk