Højskolen Skærgården: Højskole for unge på kanten af uddannelse

Projektet skal give unge med trivselsudfordringer og uden ungdomsuddannelse en plads i et højskolefællesskab med stor aldersspredning, og hjælpe dem tilbage til - eller i gang med uddannelse.

Kontaktperson: Vibeke Lundbo, vibeke@hjsk.dk