Grundtvigs Højskole: Bro mellem psykiatri og højskole

Højskolen vil indgå samarbejde med Psykiatrisk Center København og lade unge fra psykiatrisk sengeafsnit og højskoleelever mødes og skabe musik og podcasts sammen. Undervejs i projektet vil tidligere indlagte også komme på besøg på højskolen.

Kontaktperson: Peter Westermann, pw@grundtvigs.dk