Børkop Højskole: Ordblinde og erhvervsskoledimittender på bibelhøjskole

Projektet vil give unge ordblinde og unge med en erhvervsuddannelse del i livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse med den kristne tro som indgangsvinkel.

Kontaktperson: Robert Bladt, robert@imb.dk