Struer Fri fag- og højskole: Voksne på kanten af arbejdsmarkedet

Projektet er en videreudvikling af et skoleudviklingsprojekt, hvor højskolen har undersøgt, hvad der kan afholde voksne primært i alderen 30-49 år fra at tage på højskole. Med intentionen om, at højskoler skal være mangfoldige mødesteder, hvor man også mødes på tværs af aldersgrupper, vil højskolen forsøge at rekruttere elever fra denne aldersgruppe, som er den dårligst repræsenterede på landets højskoler. Projektet henvender sig især til voksne på kanten af arbejdsmarkedet fx pga. sygdom, mistrivsel eller ledighed, som derfor kan have særlig gavn af et højskoleophold med nye bekendtskaber, nye rammer og inspiration.

Kontaktperson: Marianne Hansen, marianne@struerhojskole.dk