Roskilde Festival Højskole: Mangfoldighed i fællesskab

Projektet har til formål at få flere unge med minoritetsetnisk baggrund til at komme på højskole. Det skal ske ved en målrettet rekruttering ved hjælp af samarbejder med relevante organisationer med kontakt til målgruppen og ved udvikling og fundraising af virksomhedsstipendier, så eleverne kan få hjælp til finansiering af højskoleopholdet. I forbindelse med projektet vil højskolen også se på egen nuværende praksis for at undersøge, om der skal laves justeringer for at tilpasse sig målgruppen.

Kontaktperson: Hans Christian Nielsen, hc.nielsen@rofh.fk