Højskolen Acts Academy: livsmestring fase 3 - afslutning

Projektet er et tillæg til tidligere projekt, der har til formål at udvikle et kursuskoncept, der inkluderer socialt udsatte på lange højskoleophold. Tilskuddet gives for, at projektet kan fuldføres i efteråret 2023 med midler primært til frikøb af lærertimer og nedsættelse af elevernes egenbetaling.

Kontaktperson: Lars Bo Olesen, lbo@actsacademy.dk