Brenderup Højskole: Ensomme førtidspensionister

Projektet skal skabe mulighed for, at førtidspensionister kan komme på højskole, og dermed få skabt et netværk, udvikle personlige kompetencer og få ny næring til livskraften.

Kontaktperson: Susanne Ærenlund, susanne@brenderuphojskole.dk