Vrå Højskole: Vrå Højskole som efterværn

Projektets mål er at give plads og mulighed for, at unge der har været i botilbud, kan komme på højskole som efterværn. Højskolen ønsker at fastholde målgruppen i en god udvikling og samtidig få et stærkere netværk, danne venskaber og få lyst til at tilegne sig mere viden via højskolens eksamensfri tilgang til læring.
I projektperioden forventes et samarbejde med nordjyske botilbud, ungdomsvejledere, børnehjælpsdagen og Redbarnet, samt Ventilen og Headspace.

Kontaktperson: Anne Friis, anne@vraahojskole.dk