Vrå Højskole: Grønlandske unge på Vrå Højskole

Med projektet vil flere grønlandske unge få mulighed for at komme på højskole i Vrå. På baggrund af interviews med unge grønlændere og i samarbejde med Det Grønlandske Hus og Marjoriaq, vil højskolen få ny viden om målgruppens udfordringer, muligheder og interesse. Eleverne bliver tilbudt mentortimer og højskolen vil afholde ”Den Grønlandske Dag”, som skal involvere hele elevgruppen.

Kontaktperson: Anne Friis, anne@vraahojskole.dk