Silkeborg Højskole: Unge i udsatte livspositioner på højskole - fase 2

7 højskoler vil i samarbejde med især KFUM’s Sociale Arbejde, arbejde for at øge mangfoldigheden på højskolerne ved at rekruttere og inkludere unge i udsatte livspositioner. Dette skal blandt andet ske ved at øge samarbejdet og dele erfaringer mellem højskolerne og styrke kompetencerne på højskoler i forhold til at understøtte og rumme unge i udsatte livspositioner. Højskolerne forventer at rekruttere 10 unge fra bl.a. socialpædagogiske opholdssteder og behandlingstilbud.
De medvirkende højskoler er Børkop, Nørgaards, Vallekilde, Løgumkloster, Rødding, Silkeborg og Rønde Højskole.

Kontaktperson: Jan Hamborg Lundum, jl@silkeborghojskole.dk