Løgumkloster Højskole: Mit Valg - fase 2

Projektet skal give unge med psykisk sårbarhed, der ikke har råd til at tage på højskole, mulighed for at gennemføre et højskoleophold. Projektet er fase to af tidligere projekt og en videreudvikling af samarbejder etableret med organisationerne Fountainhouse og Fundamentet. 

Kontaktperson: Ursula Dieterich-Pedersen, info@logumklosterhojskole.dk