Løgumkloster Højskole: Indsigt og Udsyn - fase 2

Med projektet vil højskolen give unge med anden etnisk baggrund end dansk, samt unge fra udsatte boligområder mulighed for at komme på højskole gennem et samarbejde med boligsociale aktører og Bydelsmødrene. Højskolen samarbejdes desuden med Tønder kommune for at undersøge muligheder for etablering af sommerferiejobs i forbindelse med højskoleophold.

Kontaktperson: Ursula Dieterich-Pedersen, info@logumklosterhojskole.dk